צלי כתף

כל הבקר מגידולים מקומיים בדגש על חקלאות ישראלית

110.00112.00

אפשר להציע לך גם…

קוביות גולש
המבורגר